Tính năng nhận diện khuôn mặt trên đầu ghi BioFace Lite

Bài viết trước đó ZKTeco IP camera Smart IR