Overseas ZKBioSecurity V5000

ZKBioSecurity V5000 3.0.0 là nền tảng bảo mật dựa trên web tối ưu All-in-One được phát triển bởi ZKTeco chứa nhiều mô-đun tích hợp: kiểm soát truy cập, thời gian chấm công, quản lý tiêu thụ, kiểm soát thang máy, quản lý khách truy cập, đỗ xe, tuần tra bảo vệ, FaceKiosk và quản lý camera nhận dạng khuôn mặt thông minh, video (VMS) và các hệ thống phụ khác. Tất cả các hệ thống phụ đều hỗ trợ cả triển khai đơn lẻ và triển khai kết hợp linh hoạt của nhiều mô-đun với liên kết hiệu quả; cung cấp khả năng tích hợp mạnh mẽ và phân tích, trình bày dữ liệu trực quan người dùng cho các ngành công nghiệp khác nhau, đạt được mức độ quản lý thông minh đối với hệ thống quy mô lớn.

 

Link Download

Bài viết trước đó ZKAccess Overseas 3.5
Bài viết sau đó Overseas ZKBio Access IVS 3.1.0